Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
Dil Bilimi Araştırmaları
İnternet Ortamında Biçim Bilgisi (Morfoloji) Araştırmaları Kaynakları
İnternet Ortamında Söz Dizimi (Sentaks) Araştırmaları Kaynakları
İnternet Ortamında Anlam Bilimi (Semantik) Araştırmaları Kaynaklar
İnternet Ortamında Köken Bilimi (Etimoloji) Araştırmaları Kaynakları
Ana Bağlantılar
 
 
 
Türkiye'de Fonetik Laboratuvarları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
 
Dünyada Fonetik Laboratuvarları
 
Bilgisayar Yazılımları
Praat (Ses çözümleme programı)
Sonogram 3.0 for Mac (Ses ve konuşma dalgaları çözümleyici)
WaveSurfer 1.8.8 (Ses/konuşma çözümleme programı)
 

İnternet Ortamında

SES BİLGİSİ (FONETİK) VE SES BİLİMİ (FONOLOJİ)

ARAŞTIRMALARI

Kaynakları

Son güncelleme: 4 Kasım 2014

 

Makaleler

Fonetik (Ses Bilgisi)

Fonoloji (Ses Bilimi)

Bildiriler

Fonetik (Ses Bilgisi)

Fonoloji (Ses Bilimi)

 

Kitaplar

Fonetik (Ses Bilgisi)

 • BALPINAR, Zülal (Editör) (2006), Turkish Phonology, Morphology and Syntax, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 267 s.
 • COŞKUN, Volkan (2008), Türkçenin Ses Bilgisi, IQ Yayınları, 288 s.
 • DEMİRCAN, Ömer (1996), Türkçenin Sesdizimi, Der Yayınları, İstanbul, X+196 s, (2002) Der Yayınları.
 • DEMİREZEN, Mehmet (1986), Phonemics and Phonology: Theory Through Analysis, Ankara.
 • ERGENÇ, İclâl (1989), Türkiye Türkçesinin Görevsel Sesbilimi, Ankara,Engin Yayınları.
 • LEES, Robert B. (1961), The Phonology of Modern Standard Turkish, Indiana University, Bloomington, Mouton and Co. The Hague, Netharlands, VII+76
 • MUTLU, İrfan (1999), A Turkish Phonetic Course, İstanbul, Laçin Yayınları.
 • ÖZSOY, Sumru (2006), Türkçenin Yapısı-I (Sesbilim), Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 135 s.
 • SELEN, Nevin (1979), Söyleyiş Sesbilimi, Akustik Sesbilimi ve Türkiye Türkçesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • TANSU, Muzaffer (1963), Durgun Genel Sesbilgisi ve Türkçe, Ankara.
 • ÜÇOK, Necip (1951), Genel Fonetik, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara.

Fonoloji (Ses Bilimi)

Kitapta Bölüm

 

Tezler

Fonetik (Ses Bilgisi)

 

Fonoloji (Ses Bilimi)

 

Bu sayfa Dr.Mustafa Altun tarafından hazırlanmıştır. © 2014-2015