Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
Ana Bağlantılar
Harrassowitz Verlag Yayınevi-Turcologica Serisi
Harrassowitz Verlag Yayınevi-Turkic Peoples-Language Serisi
Genel Bağlantılar
 

DIL BILIMI BİBLİYOGRAFYASI /

BIBLIOGRAPHY OF LINGUISTICS

Son Güncelleme / Last Update: 5 Mayıs / May 2021

Diğer Dillerdeki Kaynaklar / Sources of Other Languages
Süreli Yayınlar / Periodical Publication
Fransızca / French Türkçe Süreli Yayınlar / Turkish Periodical Publication
Almanca / German Yabancı Süreli Yayınlar / Periodical Publication of Other Language
Ses Bilgisi ve Ses Bilimi / Phonetics and Phonology in Turkish
Türkçe Sözlükler ve Kılavuzlar / Turkish Dictionary and Guide
Söz Dizimi / Syntax in Turkish
  Dil Politikası ve Dil Planlaması / Language Policy and Language Planning
  Dil Felsefesi / Philosophy of Language
YOK Tez Tarama Sayfası-Yüksek Lisans ve Doktora Tez Listesi (Thesis of MBA and PhD.)   Zihin Felsefesi / Philosophy of Mind
YÖK Ulusal Tez Merkezi'ndeki Dil Bilimi Tezleri (Excel)   Tehlikedeki Diller (yeni)

 

 

TÜRKÇE KAYNAKLAR / TURKISH SOURCES

1. DİL BİLİMİ / LINGUISTICS

DİL ARAŞTIRMALARI YÖNTEM VE TEKNİKLERİ / METHODS IN LANGUAGE RESEARCH

3. TÜRK DİLİ TARİHİ / HISTORY OF TURKISH LANGUAGE

4. TÜRKÇE SÖZLÜKLER ve KILAVUZLAR / TURKISH DICTIONARY AND SPELLING GUIDES

DİĞER SÖZLÜKLER / OTHERS DICTIONARIES

5. YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ / TURKISH LEARNING FOR FOREIGNERS

6. DİL POLİTİKALARI VE DİL PLANLAMASI / LANGUAGE POLICY AND LANGUAGE PLANNING

Türk Dili Üzerine

 • ALVER, Mehmet (2009), Avrupa Birliği Sürecinde Türk Dil Politikası, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi,
 • BİNGÖL, Yılmaz (2002), Revisiting Turkish Language Policy in Light of the Actors' Norms and Identity Model (Aktörlerin Normları ve Kimlik Model Işığında Türk Dil Politikasının Yeniden Değerlendirilmesi), Doktora Tezi, İndiana Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri.
 • İMER, Kâmile (1998), Türkiye'de Dil Planlaması: Türk Dil Devrimi, Kültür Bakanlınığı Yayınları, Ankara, XIV+219s.
 • LEWIS, Geoffrey (2004), Trajik Başarı: Türk Dili Reformu, Gelenek Yayınıcılık, 222 s. (Paradigma Yayınları, 2007, 260 s.)
 • SADOĞLU, Hüseyin (2003), Türkiye'de Ulusçuluk ve Dil Politikaları, Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Diğer Kaynaklar

SÜRELİ YAYINLAR / TURKISH PERIODICAL PUBLICATION

SOBİAD (Türkiye'eki Sosyal Bilim Dergilerinde Atıf Tarama) (yeni)

6. DİĞER /OTHER PUBLICATIONS

  • AKSOY, Ömer Asım, Dil Yanlışları, Adam Yayınları, İstanbul
  • ERCİLASUN, Ahmet Bican (1989), Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri, Kültür Bak. Yay., Ankara, 2. Baskı, XIV+289 s.
  • RÁSONYI, László (1988), Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2. Baskı, VII+420 s.
   • BENVENISTE, Emile (1966, 1974) , Problèmes de Linguistique Générale, 2. c., Paris, Gallimard.
   • JACOBSON, Roman (1963), Essais de Linguistique Générale,
   • MARTINET, A. (1970),Eléments de Linguistique Générale, Paris, A. Colin.
   • MOUNIN, G. (1970), Histoire de la Linguistique, (2. Basım), Paris, PUF.
   • MOUNIN, G. (1972), Linguistique de XXe Siècle, Paris, PUF.
   • MOUNIN, G. (1963, 1980), Les Problèmes Théoriques de la Traduction, Paris, Gallimard.
   • SAUSSURE, Ferdinand de (1949), Cours de Linguistique Générale, Paris: Payot. (İlk baskısı 1916'da Saussure'ün öğrencileri tarafından yayımlanmışıtr.
 

YABANCI SÜRELİ YAYINLAR / PERIODICAL PUBLICATION of OTHER LANGUAGES

  Not: Aşağıdaki liste "Social Citation Index" adlı dergi listenin dil bilimine ait bölümünden alınmıştır.

  • AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY
   Quarterly
   ISSN: 1058-0360
   AMER SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOC, 10801 ROCKVILLE PIKE, ROCKVILLE, USA, MD, 20852-3279
  • AMERICAN SPEECH
   Quarterly
   ISSN: 0003-1283
   DUKE UNIV PRESS, 905 W MAIN ST, STE 18-B, DURHAM, USA, NC, 27701
  • APPLIED LINGUISTICS
   Quarterly
   ISSN: 0142-6001
   OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP
  • APPLIED PSYCHOLINGUISTICS
   Quarterly
   ISSN: 0142-7164
   CAMBRIDGE UNIV PRESS, 40 WEST 20TH ST, NEW YORK, USA, NY, 10011-4211
  • BRAIN AND LANGUAGE
   Monthly
   ISSN: 0093-934X
   ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
  • CANADIAN JOURNAL OF LINGUISTICS-REVUE CANADIENNE DE LINGUISTIQUE
   Quarterly
   ISSN: 0008-4131
   UNIV TORONTO PRESS INC, JOURNALS DIVISION, 5201 DUFFERIN ST, DOWNSVIEW, TORONTO, CANADA, ON, M3H 5T8
  • CANADIAN MODERN LANGUAGE REVIEW-REVUE CANADIENNE DES LANGUES VIVANTES
   Quarterly
   ISSN: 0008-4506
   CANADIAN MODERN LANGUAGE REV, UNIV TORONTO PRESS, JOURNALS DIVISION, 5201 DUFFERIN ST,, N YORK, CANADA, ONTARIO, M3H 5T8
  • CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS
   Bimonthly
   ISSN: 0269-9206
   TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
  • COMPUTATIONAL LINGUISTICS
   Quarterly
   ISSN: 0891-2017
   M I T PRESS, FIVE CAMBRIDGE CENTER, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142
  • ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
   Quarterly
   ISSN: 0889-4906
   PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
  • FORENSIC LINGUISTICS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND THE LAW
   Semiannual
   ISSN: 1350-1771
   UNIV BIRMINGHAM PRESS, UNIV BIRMINGHAM, EDGBASTON, BIRMINGHAM, ENGLAND, B15 2TT
  • HISPANIA-A JOURNAL DEVOTED TO THE TEACHING OF SPANISH AND PORTUGUESE
   Quarterly
   ISSN: 0018-2133
   AMER ASSN TEACH SPAN PORTUG, MISSISSIPPI STATE UNIV P O BOX 6349, MISSISSIPPI STATE, USA, MS, 39762-6349
  • INTERACTION STUDIES
   Tri-annual
   ISSN: 1572-0373
   JOHN BENJAMINS B V PUBL, KLAPROZENWEG 105, PO BOX 36224, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
  • JOURNAL OF CHILD LANGUAGE
   Tri-annual
   ISSN: 0305-0009
   CAMBRIDGE UNIV PRESS, 40 WEST 20TH ST, NEW YORK, USA, NY, 10011-4211
  • JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS
   Bimonthly
   ISSN: 0021-9924
   ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710
  • JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS
   Quarterly
   ISSN: 0094-730X
   ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710
  • JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY
   Quarterly
   ISSN: 0261-927X
   SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
  • JOURNAL OF LINGUISTICS
   Tri-annual
   ISSN: 0022-2267
   CAMBRIDGE UNIV PRESS, 40 WEST 20TH ST, NEW YORK, USA, NY, 10011-4211
  • JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE
   Bimonthly
   ISSN: 0749-596X
   ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
  • JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS
   Tri-annual
   ISSN: 0911-6044
   PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
  • JOURNAL OF PHONETICS
   Quarterly
   ISSN: 0095-4470
   ACADEMIC PRESS LTD ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD, LONDON, ENGLAND, NW1 7DX
  • JOURNAL OF PRAGMATICS
   Monthly
   ISSN: 0378-2166
   ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE
  • JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH
   Bimonthly
   ISSN: 0090-6905
   KLUWER ACADEMIC/PLENUM PUBL, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
  • JOURNAL OF SECOND LANGUAGE WRITING
   Quarterly
   ISSN: 1060-3743
   PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
  • JOURNAL OF SOCIOLINGUISTICS
   Quarterly
   ISSN: 1360-6441
   BLACKWELL PUBL LTD, 108 COWLEY RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 1JF
  • JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH
   Bimonthly
   ISSN: 1092-4388
   AMER SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOC, 10801 ROCKVILLE PIKE, ROCKVILLE, USA, MD, 20852-3279
  • LANGUAGE
   Quarterly
   ISSN: 0097-8507
   LINGUISTIC SOC AMER, 1325 18TH ST NW, SUITE 211, WASHINGTON, USA, DC, 20036-6501
  • LANGUAGE & COMMUNICATION
   Quarterly
   ISSN: 0271-5309
   PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
  • LANGUAGE AND COGNITIVE PROCESSES
   Bimonthly
   ISSN: 0169-0965
   PSYCHOLOGY PRESS, 27 CHURCH RD, HOVE, ENGLAND, EAST SUSSEX, BN3 2FA
  • LANGUAGE AND SPEECH
   Quarterly
   ISSN: 0023-8309
   KINGSTON PRESS SERVICES LTD, 43, DERWENT RD, WHITTON TWICKENHAM, MIDDLESEX, ENGLAND, TW2 7HQ
  • LANGUAGE IN SOCIETY
   Quarterly
   ISSN: 0047-4045
   CAMBRIDGE UNIV PRESS, 40 WEST 20TH ST, NEW YORK, USA, NY, 10011-4211
  • LANGUAGE LEARNING
   Quarterly
   ISSN: 0023-8333
   BLACKWELL PUBLISHERS, 350 MAIN STREET, STE 6, MALDEN, USA, MA, 02148
  • LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN SCHOOLS
   Quarterly
   ISSN: 0161-1461
   AMER SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOC, 10801 ROCKVILLE PIKE, ROCKVILLE, USA, MD, 20852-3279
  • LINGUA
   Monthly
   ISSN: 0024-3841
   ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE
  • LINGUISTIC INQUIRY
   Quarterly
   ISSN: 0024-3892
   M I T PRESS, FIVE CAMBRIDGE CENTER, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142
  • LINGUISTICS
   Bimonthly
   ISSN: 0024-3949
   MOUTON DE GRUYTER, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN, GERMANY, 10785
  • LINGUISTIC INQUIRY
   Quarterly
   ISSN: 0024-3892
   M I T PRESS, FIVE CAMBRIDGE CENTER, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142
  • MIND & LANGUAGE
   Quarterly
   ISSN: 0268-1064
   BLACKWELL PUBL LTD, 108 COWLEY RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 1JF
  • MODERN LANGUAGE JOURNAL
   Quarterly
   ISSN: 0026-7902
   BLACKWELL PUBLISHERS, 350 MAIN STREET, STE 6, MALDEN, USA, MA, 02148
  • NARRATIVE INQUIRY
   Semiannual
   ISSN: 1387-6740
   JOHN BENJAMINS B V PUBL, KLAPROZENWEG 105, PO BOX 36224, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
  • NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY
   Quarterly
   ISSN: 0167-806X
   KLUWER ACADEMIC PUBL, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ
  • PHONETICA
   Semiannual
   ISSN: 0031-8388
   KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL, SWITZERLAND, CH-4009
  • RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION
   Quarterly
   ISSN: 0835-1813
   LAWRENCE ERLBAUM ASSOC INC, 10 INDUSTRIAL AVE, MAHWAH, USA, NJ, 07430-2262
  • SECOND LANGUAGE RESEARCH
   Quarterly
   ISSN: 0267-6583
   ARNOLD, HODDER HEADLINE PLC, 338 EUSTON ROAD, LONDON, ENGLAND, NW1 3BH
  • SYNTAX AND SEMANTICS
   Annual
   ISSN: 0092-4563
   ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
   TESOL QUARTERLY
   Quarterly
   ISSN: 0039-8322
   TESOL, 1600 CAMERON ST SUITE 300, ALEXANDRIA, USA, VA, 22314
  • WORD-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL LINGUISTIC ASSOCIATION
   Tri-annual
   ISSN: 0043-7956
   INT LINGUISTIC ASSN, C/O DR. T S BEARDSLEY, TREAS., HISPANIC SOC AMERICA, 613 WEST 155 ST, NEW YORK, USA, NY, 10032
  • ZEITSCHRIFT FUR DIALEKTOLOGIE UND LINGUISTIK (Almanca)
   Tri-annual
   ISSN: 0044-1449
   FRANZ STEINER VERLAG GMBH, BIRKENWALDSTRABE 44, STUTTGART, GERMANY, D-7019

  Dil Bilimine Yakın Bilimlerle İlgili Dergiler

  • ASIAN FOLKLORE STUDIES
   Semiannual
   ISSN: 0385-2342
   NANZAN UNIV, 18 YAMAZATO-CHO SHOWA-KU, NAGOYA, JAPAN, 466

  • ARTS OF ASIA
   Bimonthly
   ISSN: 0004-4083
   ARTS ASIA PUBLICATIONS LTD, KOWLOON CENTER-SUITE 1309, 29-39 ASHLEY RD, KOWLOON,
  • COMPARATIVE LITERATURE
   Quarterly
   ISSN: 0010-4124
   UNIV OREGON, PUBLICATIONS OFFICE, SUSAN CAMPBELL HALL, EUGENE, OR, 97403

  • COMPARATIVE LITERATURE STUDIES
   Quarterly
   ISSN: 0010-4132
   PENN STATE UNIV PRESS, SUITE C, BARBARA BLDG.820 NORTH UNIVERSITY DRIVE, UNIVERSITY PK, PA, 16802-1003

  • ETUDES LITTERAIRES

   Triennial
   ISSN: 0014-214X
   PRESSES UNIV LAVAL, ATTN: MARCEL VIAU,LAVAL THEOLOGIQUE PHILOSPHIQUEUNIVERSITE LAVALQUEBEC CITY, CANADA, G1K 7P4

  • HARVARD JOURNAL OF ASIATIC STUDIES
   Semiannual
   ISSN: 0073-0548
   HARVARD-YENCHING INST, 2 DIVINITY AVE, CAMBRIDGE, MA, 02138
  • HONG KONG CENTRAL ASIATIC JOURNAL
   Semiannual
   ISSN: 0008-9192
   VERLAG OTTO HARRASSOWITZ, POSTFACH 2929, WIESBADEN 1, GERMANY, W-6200
  • ISLAM-ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTE UND KULTUR DES ISLAMISCHEN ORIENTS
   Semiannual
   ISSN: 0021-1818
   WALTER DE GRUYTER & CO, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN, GERMANY, D-10785
  • JOURNAL OF ARABIC LITERATURE
   Semiannual
   ISSN: 0085-2376
   BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2,P O BOX 9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA

  • JOURNAL OF ASIAN HISTORY

   Semiannual
   ISSN: 0021-910X
   VERLAG OTTO HARRASSOWITZ, POSTFACH 2929, WIESBADEN 1, GERMANY, W-6200
  • MUSLIM WORLD
   Triennial
   ISSN: 0027-4909
   MUSLIM WORLD, DUNCAN BLACK MACDONALD CENTER, 77 SHERMAN ST, HARTFORD, CT, 06105
  • ORIENTAL ART
   Quarterly
   ISSN: 0030-5278
   ORIENTAL ART MAGAZINE LTD, 12 ENNERDALE RD, RICHMOND, ENGLAND, TW9 3PG
  • REVUE DE PHILOLOGIE DE LITTERATURE ET D HISTOIRE ANCIENNES
   Semiannual
   ISSN: 0035-1652
   EDITIONS KLINCKSIECK, 11 RUE DE LILLE, PARIS, FRANCE, 75007
  • SOUTH ASIA-JOURNAL OF SOUTH ASIAN STUDIES
   Triennial
   ISSN: 0085-6401
   SOUTH ASIAN STUDIES ASSOC, UNIV NEW ENGLAND,HISTORY DEPT, ARMIDALE, AUSTRALIA, 2351

  Dr.Mustafa Altun © 2004-2021