Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Videoları (yeni)
Türklük ve Osmanlı Araştırma Merkezleri, Programları Bağlantı Adresleri
 

 

İnternet Ortamında

OSMANLI ARAŞTIRMALARI

Kaynakları

Ottoman Studies Resources in Internet

Son güncelleme / Last Update : 17 Kasım / November 2017

 

İçindekiler [Table of Contents]

 

 

 

Tez Bibliyografyası Başa dön / Back to top of page

GENEL MAKALELER-GENERAL ARTICLES Başa dön / Back to top of page

DİL İLE İLGİLİ MAKALELER-ARTICLES ABOUT OTTOMAN TURKISH LANGUAGEBaşa dön / Back to top of page

TEZLER-THESİSBaşa dön / Back to top of page

KİTAPLAR (Tam Metin) - BOOKS (Full Text)Başa dön / Back to top of page

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları Tam Metin Kitapları

Diğer Tam Metin Kitaplar - Other Books

BİBLİYOGRAFYALAR-BIBLIOGRAPHIESBaşa dön / Back to top of page

HARİTALAR-MAPSBaşa dön / Back to top of page

The University of Texas at Austin Historical Map Web Sitesi

GÖRÜNTÜLÜ KAYNAKLAR - VIDEOBaşa dön / Back to top of page

VİDEOLAR

BELGESEL VİDEOLAR-DOCUMENTARY FİLM

Ortaylı ile Tarih Dersleri Videoları -İlber Ortayli's Lecture Video

Röportaj, Konferans ve Seminer Videoları

Sanat Eserleri Videoları - Art Video

Türk Tarih Kurumu Belgeselleri-Associate of Turkish History Documentary

Osmanlı Türkçesi Dersleri / Ottoman Turkish Courses (yeni)

 

RESİMLER-FOTOĞRAFLAR-PICTURES-PHOTOGRAPHIESBaşa dön / Back to top of page

Minyatür

SESLİ KAYNAKLAR - AUDIOBaşa dön / Back to top of page

İngiliz Gözüyle Osmanlı (Ebru Doğan) BBC Sesli Belgesel Programı - BBC Audio (RealPlayer)

Osmanlı Türkçesi Metinleri-Ottoman Turkish Language TextsBaşa dön / Back to top of page

İSAM Osmanlı Risaleleri Veritabanı-Tam Metin

Lâtin Harflerine Çevrilmiş Divanlar (OTAP sitesinden)

Lâtin Harflerine Çevrilmiş Divan ve Mesneviler (Kültür Bakanlığı e-kitap sitesinden)

Divanlar

Mesneviler

Şuara Tezkireleri

Tarih-nameler

FAYDALI BAĞLANTILAR - LINKS Başa dön / Back to top of page

Veritabanları ve Yayınevleri-Database and Booksellers

Araştırma Merkezleri - Research Centers Başa dön / Back to top of page

Dergiler- Journals Başa dön / Back to top of page

E-Posta Grupları - E-GroupsBaşa dön / Back to top of page

 

Metin İncelemeleri İçin Önerilen Kaynaklar- Suggestion SourcesBaşa dön / Back to top of page

Metin İncelemeleri İçin Önerilen Kaynaklar- Suggestion Sources (Tam Metin/Full Texts) (yeni/new)

 

Sözlükler - Dictionaries Başa dön / Back to top of page

SAHAFLAR-SECOND HAND BOOKSELLERS Başa dön / Back to top of page

 • Cihannüma: İstiklal Cad.Büyükparmakkapı Hasnun Galip Sok.
  No: 1 Beyoğlu Tel: 0212 293 96 07

 • Dağarcık Sahaf : Moda Cad.No:172/ 1 Moda Tel:0216 349 98 38

 • Denizler Kitabevi İstiklal Cad. No:199a Beyoğlu İstanbul / Türkiye Tel:+90-212-249 88 93 İnternet Adresi: http://www.denizlerkitabevi.com/vitrin/ E-Posta Adresi: info@denizlerkitabevi.com

 • Dilmen Kitabevi : Sahaflar Çarşısı No:20 Beyazıd Tel:0212 527 99 34

 • Elif Kitabevi : Sahaflar Çarşısı No.4 Bayezıd İstanbul 0-212-522 20 96

 • Enderun Kitabevi : Büyük reşit paşa cad. No:22/46 Yumni iş merkezi Vezneciler İstanbul 0-212-518 26 09

 • Eren Kitabevi Tünel, İstiklal Cad. Sofyalı Sk No. 34, Beyoğlu - İstanbul, Fax: +90 - (0) 212 - 243 30 16 İnternet Adresi: http://www.eren.com.tr/ E-posta Adresi: bilgi@eren.com.tr

 • Helikon 0-216-346 98 55

 • İlgi Sahaf: Akmar Pasajı :No:70-25A Kadıköy Tel:0216 349 27 93

 • İmge Sahaf: Caferağa Mahallesi Güneşlibahçe Sokak. No: 41/A Kadıköy/İstanbul 0 216 449 39 64 - 0216 414 27 62 / Faks : 0216 414 27 62 İnternet Adresi: http://www.genclersahaf.com/ E-posta Adresi: info@genclersahaf.com

 • Mihrican Sahaf : Meşrutiyet Cad.Aslıhan Pasajı No:32

 • MVT (Vecihi Terzi) http://www.sahafium.com Alemdar Mah. Çatalçeşme Sk. No:28/A Cağaloğlu Eminönü - Istanbul 34110
  Tel: 0212 5120580 Faks: 0212 5127339 e-posta : bilgi@sahafium.com

 • Nihal Sahaf :Sahaflar Çarşısı No:3 Beyazıd 0-212-526 25 73

 • Pera Kitabevi 0-212-252 30 78

 • Sahaf Müteferrika: Teyyarreci Fehmi Sok No:11-Osmanbey 212-233 17 26

 • Sanat Kitabevi: (www.sanatkitabevi.com.tr) Esat Cad., Hacıyolu Sok. 3 / A (Akay Yokuşu Kavşağı) 06640 Küçükesat Ankara (+90. 312) 425 93 76 Faks (+90.312) 425 93 77 e-posta sanat@sanatkitabevi.com.tr

 • Simurg : (http://www.simurg.com.tr) Tarlabaşı Bulvarı, Kalyoncu Kulluğu Caddesi 13/3 Beyoğlu 34435 İstanbul (+90.212) 297 87 75, (+90.212) 255 12 11

 • Turan Kitabevi 0-212-522 15 53

 • Turkuaz Sahaf : (http://www.sahaf-turkuaz.com)Emir Nevruz Sokak, Panayla Apt. No:12 Beyoğlu-80050 İstanbul (+90 212) 245 45 88 e-posta: bilgi@sahaf-turkuaz.com

Bu sayfa Dr.Mustafa Altun tarafından hazırlanmıştır. © 2008-2015

Locations of visitors to this page 

 

Ana Bağlantılar
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Atatürk Enstitüsü (The Atatürk Institute for Modern Turkish History), Boğaziçi Üniversitesi

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi)
Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanı
İSAM Osmanlı Risaleleri Veritabanı-Tam Metin
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi -Tam Metin
Kadı Sicilleri-Tam Metin
Koç Üniversitesi El Yazmaları Koleksiyonu (yeni)
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Türk Dil Kurumu
 

Osmanlı Araştırmaları

Osmanlı Medeniyeti

Tarih ve Medeniyet
Ottomans
Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi
Osmanlı Madenî ve Kâğıt Paraları
Akademik Tarih
Anadolu'da Aşiretler (1453-1650) (Yusuf Halaçoğlu)
Dünyada Türk Tarihçiliği, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, sayı 15, 2011
 
TBMM Kütüphanesi E-Kitap

Türkiye El Yazmaları

Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Süreli Yayınlar Koleksiyonu
Ircica Farabi Digital Library
The Islamic Manuscript Association
Osmanlı Edebiyatı Bibliyografya Veritabanı
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar Veri Tabanı
Milli Kütüphane-Makale Tarama
Sabancı Üniversitesi Araştırma Veritabanı
A Database of the Ottoman Documents in the Kaireios Library of the Island of Andros
Hathi Trust Digital Library
Islamic Heritage Project-Harvard University
Ottoman Text Archive Project (OTAP)
Belgeler.com
Archive.org
Yüksek Öğretim Kurumu Dil Bilimi-Tez Tarama

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

Ircica (Research Centre for Islamic History, Art and Culture

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

Institute of Turkish Studies
Ottoman and Turkish Studies at Harvard
University of Michigan Turkish Studies

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi

Sözlükler
Kubbealtı Lugatı (yeni)

Çağdaş Türkçenin Etimoloji Sözlüğü, (Sevan Nişanyan)

Dil Derneği-Türkçe Sözlük

Osmanlıca-Türkçe Sözlük

A Comprehensive Persian-English Dictionary, F.J.Steingass

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Lexiqamus