DERS NOTLARI
Giriş Sayfası Hakkımızda Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Videolar Dilbilimciler Bibliyografya Terim Sözlüğü Bağlantılar Flickr Sitesinde Yayınlanan Fotoğraflarımız
Son Güncelleme: 19 Mart 2018

LİSANS (GÜZ YARI YILI)

LİSANS (BAHAR YARI YILI)
ALAN VE ALAN EĞİTİMİ DERSLERİ

Türk Dil Bilgisi I : Ses Bilgisi

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi

Osmanlı Türkçesi I

  Genel Dilbilim
  Yabancılara Türkçe Öğretimi

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ

Okul Deneyimi

YÜKSEK LİSANS (GÜZ YARI YILI)

YÜKSEK LİSANS (BAHAR YARI YILI)

Dil Biliminde Yeni Yaklaşımlar

Yabancılara Türkçe Öğretimi

 

TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI PROGRAMI

 

Türkçe Sözlükler
Türk Dil Kurumu Sözlüğü

 

LİSANS

GENEL DİLBİLİM
 • Ders İçeriği: Dilbilim kavramı ve dilbilimin temel kavramları. Saussure ve yapısalcılık, Avrupa (Prag dilbilim okulu) ve Amerikan yapısalcılığı, sözcelem kuramları, göstergebilim gibi çeşitli alanların dil incelemeleriyle ilgili yaklaşımlarının tanıtılması. Dilbilim çalışmalarına yön veren önemli kişiliklerin (Martinet, Bloomfield, Harris, Hjelmslev, Chomsky vb.) çalışmalarıyla birlikte ele alınması. Betimsel boyutun yanı sıra dilin kullanımına yönelik edimbilimsel çözümlemelerin de yapılması.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)
 • Ödev:

Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır. (Ludwig Wittgenstein)

Videolar

Türk Diline Gönül Verenler

Önerilen Kaynaklar

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

 • Dersin İçeriği: Türkçenin anadili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farklarını belirginleştirme. Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretilmesinin kültür boyutuyla ilişkilendirilmesi. Diğer dünya dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi sırasındaki kuramsal tartışmalar ve bu alandaki yöntemsel yaklaşım biçimleri. Yabancı dil öğretiminde kuramsal çerçeve. Avrupa Dil Dosyasının tanıtımı. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin Türkiye’nin tanıtımına katkısı. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan çeşitli ders kitaplarının tanıtımı ve eleştirisi.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

Makaleler

Language Learning and Tecnology (sanal açık arşivli dergi)

Tezler

Faydalı Bağlantılar

Türkçenin Yapısi ve Nitelikleri

Sözlükler

Diğer Bağlantılar

Yabancılara Pratik Türkçe Öğretimi Siteleri

Önerilen Kaynaklar


TÜRK DİLBİLGİSİ I: SES BİLGİSİ

İki günü eşit olan aldanmıştır. (Hz. Muhammed)

 • Ders İçeriği: Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma alanı; Türk dilleri ailesi. Türkiye Türkçesinin sesbilgisi özellikleri; sesler (ünlü ve ünsüzler), ünlü ve ünsüzlerin özellikleri; ses uyumları (ünlü uyumu, ünsüz uyumu); ses (ünlü ve ünsüz) değişmeleri (darlaşması, yuvarlaklaşma, benzeşme, ayrışma, türeme, düşme, ötümlüleşme, ötümsüzleşme; kaynaşma, ünlü çatışması, ikileşme), kaynaştırma ünsüzleri, bağlantı ünlüsü; hece.

  Yazım bilgileri: Tarih boyunca kullanılan Türk alfabeleri; yazımın önemi ve gerekliliği; ses değişmelerinin yazıda gösterilmesi; hecelerin yazılışı, satır sonlarında sözcüklerin hecelere bölünerek yazılışı; yazım uygulamaları

 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)
 • Ödev:

Hayallerinizi yitirdiğiniz an hayatınız sona erdi demektir. (Mark Twain)

Zevke esir olan değil, hakim olan mutludur. (Aristippas)

Önerilen Kaynaklar

Türk Diline Gönül Verenler

Faydalı Bağlantılar

 

TÜRK DİLBİLGİSİ II: ŞEKİL BİLGİSİ

 • Ders İçeriği: Türkçenin yapısal özellikleri; söz cük (kök, gövde, taban, ek), kökenlerine göre sözcük türleri [yerli sözcük, yabancı sözcük: kökenbilgisi(etimoloji) ], yapılarına göre sözcük türleri (yalın sözcük, türemiş sözcük, bileşik sözcük), türlerine göre sözcükler [ad, sıfat, eylem(fiil), belirteç( zarf), adıl(zamir), bağlaç, ilgeç(edat), ünlem]; Türkçenin ekleri (a) yapım ekleri, b) çekim ekleri, c) fiilimsi ekleri, d) çatı ekleri, e) ekfiil ekleri); Türkçede sözcük türetme yolları. Sözcük vurgusu. Sözcüklerin kök/gövde ve eklerini çözümleme uygulam aları. Yazım bilgileri: Kimi sözcüklerin ve eklerin yazımı (“ile” sözcüğünün yazılışı; “imek” ekfiilinin çekimli biçimlerde yazılışı; “ise” ve “iken” birimlerinin yazılışı; “ - ki” ekiyle “ki” bağlacının yazılışı, “ - de” ekiyle “de” bağlacının yazılışı, fii limsilerin yazılışı); yabancı sözcüklerin yazılışı, büyük ve küçük harflerin kullanıldığı durumlar; gün ve ay adlarının yazılışı; sayıların yazılışı, Romen rakamlarının yazılışı; Güneş, Ay ve gezegen adlarının yazılışı; bileşik sözcüklerin yazılışı; teriml erin, deyimlerin ve atasözlerinin yazılışı; ikilemelerin yazılışı; pekiştirmeli sözcüklerin yazılışı; yazım uygulamaları
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)
 • Dersi İçi Uygulama Çalışmaları

Yapım ve Çekim Ekleri Testi-1

Önerilen Kaynaklar

 

 

TÜRK DİLBİLGİSİ IIII: SÖZCÜK BİLGİSİ

 • Ders İçeriği: Sözcük ve sözcük bilgisi çalışmaları; adlar: ad, önad(sıfat), adıl(zamir), belirtgeç(zarf) ve bunlarla ilgili uygulamalar, eylemler(fiiller), bunlara ilişkin uygulamalar; ilgeçler(edatlar), bağlaçlar, ünlem.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

Önerilen Kaynaklar

 

 

TÜRK DİLBİLGİSİ IV: CÜMLE BİLGİSİ

 • Ders İçeriği: Sözdizimi, Türkiye Türkçesi söz diziminin genel özellikleri - ilkeleri; belirtme öbekleri; cümle, cümlenin öğeleri, türleri, cümle çözümü.

 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)
 • Ödev:

Önerilen Kaynaklar

 

 

OSMANLI TÜRKÇESİ I

Yarın bambaşka bir insan olacağım, diyorsun. Neden bugünden başlamıyorsun? (Epiktetos)

 • Ders İçeriği: Arap harfli Türk abecesi, bitişik ve ayrı harfler, yazma çalışmaları.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)
 • Ödev:

Mutluluk maddi sevinçlerden ibaret olsaydı, çayıra koşan öküzleri mutlu saymak gerekirdi. (Heraklites)

İnternet Ortamında Osmanlı Türkçesi Klavyeleri

Osmanlı Türkçesi Dersleri / Ottoman Turkish Courses (yeni)

Önerilen Kaynaklar

Faydalı bağlantılar

 

OSMANLI TÜRKÇESİ II

 • Ders İçeriği: Osmanlı Türkçesinin dil ve yazım özellikleri, Arapça ve Farsça sözcükler, tamlama çeşitleri.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz. (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)
 • Ödev:

İnternet Ortamında Osmanlı Türkçesi Klavyeleri

Osmanlı Türkçesi Dersleri / Ottoman Turkish Courses (yeni)

Osmanlı Türkçesi Metinleri (Matbu)

Önerilen Kaynaklar

Faydalı bağlantılar

 

OKUL DENEYİMİ

Kendini bilmek ruhunu bilmektir. (Platon)

Onerilen Kaynaklar

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Ruffini)

Kanun ve Yönetmelikler

İster devlet, isterse özel eğitim kurumlarında görev alsın, her öğretmenin bilmekle yükümlü olduğu kanun ve yönetmelikler vardır. Eğitim süreçlerindeki bütün işlemler, uygulamalar bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleşir. Bu bakımdan öğretmen adayları aşağıdaki kanun ve yönetmelikleri dikkatle okumalıdır.

Sevgide güneş gibi ol / Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol / Hataları örtmede gece gibi ol / Tevazuda toprak gibi ol / Öfkede ölü gibi ol / Her ne olursan ol / Ya olduğun gibi görün / Ya göründügün gibi ol (Mevlânâ)

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II

Kendini bilmek ruhunu bilmektir. (Platon)

Onerilen Kaynaklar

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Ruffini)

Kanun ve Yönetmelikler

İster devlet, isterse özel eğitim kurumlarında görev alsın, her öğretmenin bilmekle yükümlü olduğu kanun ve yönetmelikler vardır. Eğitim süreçlerindeki bütün işlemler, uygulamalar bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleşir. Bu bakımdan öğretmen adayları aşağıdaki kanun ve yönetmelikleri dikkatle okumalıdır.

Sevgide güneş gibi ol / Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol / Hataları örtmede gece gibi ol / Tevazuda toprak gibi ol / Öfkede ölü gibi ol / Her ne olursan ol / Ya olduğun gibi görün / Ya göründügün gibi ol (Mevlânâ)

Okul Uygulamaları Belgeleri (yeni) (Şubat 2015)

 

 

 

YÜKSEK LİSANS

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlgili Sayfaları

Makale ve Tez Yazım Kuralları

DİL BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Bizi çalışmak kurtarır. (Anton Çehov)

 • Ders İçeriği: Dil biliminin tanımı, kapsamı, dilin genel özellikleri, dil bilim yaklaşımları, söz dizimi, ses bilgisi, ses bilimi, biçim bilimi, anlam bilimi gibi dil biliminin alt kollarının tarihsel süreçteki gelişimi, dil öğretimi ve dil bilim ilişkisi

Önerilen Kaynaklar

 

 

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Sakarya Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EBS)

 • Dersin İçeriği: Türkçenin anadili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farklarını belirginleştirme. Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretilmesinin kültür boyutuyla ilişkilendirilmesi. Diğer dünya dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi sırasındaki kuramsal tartışmalar ve bu alandaki yöntemsel yaklaşım biçimleri. Yabancı dil öğretiminde kuramsal çerçeve. Avrupa Dil Dosyasının tanıtımı. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin Türkiye’nin tanıtımına katkısı. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan çeşitli ders kitaplarının tanıtımı ve eleştirisi.

  Yabancılara Türkçe Öğretimi Testi-1

Makaleler

Language Learning and Tecnology (sanal açık arşivli dergi)

Tezler

Faydalı Bağlantılar

Türkçenin Yapısi ve Nitelikleri

Sözlükler

Diğer Bağlantılar

Yabancılara Pratik Türkçe Öğretimi Siteleri

Önerilen Kaynaklar

 

 

 

Free Web Site Counters
Free Web Site Counters

Bu sayfa Dr.Mustafa Altun tarafından hazırlanmıştır. © 2004-2018
Kaynak göstermek koşuluyla sayfamızdan alıntı yapabilirsiniz. Tarafımızdan alıntı yapılan eserlerin telif hakları, eser sahipleri ve yayınevlerine aittir.