DERS NOTLARI
Giriş Sayfası Hakkımızda Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Videolar Dilbilimciler Bibliyografya Terim Sözlüğü Bağlantılar Flickr Sitesinde Yayınlanan Fotoğraflarımız

Son Güncelleme: 16 Şubat 2015

EĞİTİM ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

LİSANS (GÜZ YARI YILI)

LİSANS (BAHAR YARI YILI)

İlgili Kurumların İnternet Siteleri

ALAN VE ALAN EĞİTİMİ DERSLERİ

Öğrencileri İlgilendiren Yönetmelikler

Türk Dilbilgisi I : Ses Bilgisi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi

Türkçe Öğretmenliği Programı (Eski ve Yeni)

Osmanlı Türkçesi I

    Yabancılara Türkçe Öğretimi

 

 

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ

Öğrencilerin Sınavlarda Uyması Gereken Kurallar

Okul Deneyimi

Ödev Hazırlama ve Değerlendirme Ölçütleri

Okul Uygulamaları Belgeleri
YÜKSEK LİSANS (BAHAR YARI YILI)

YÜKSEK LİSANS (GÜZ YARI YILI)

MEB İnternet Radyo Televizyonu

Dil Biliminde Yeni Yaklaşımlar

GEÇMİŞ DÖNEM DERSLERİ
İdeal Bir İlköğretim Öğretmeni Nasıl Olmalıdır? Türk Dili İçin Etimoloji (Köken Bilgisi) Türk Dilbilgisi IV: Cümle Bilgisi
GEÇMİŞ DÖNEM DERSLERİ Eski Türk Edebiyatı II
Kişisel Gelişim Videoları

Sanat ve Estetik

Kompozisyon Öğretimi (YL)

Tiyatro ve Canlandırma

Yazı Yazma Teknikleri
  Türk Halk Edebiyatı I  
   

 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

İLGİLİ KURUMLAR

YÖNETMELİKLER

AKADEMİK TAKVİM

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 

 

FAYDALI BAĞLANTILAR

Türkçe Sözlükler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İNTERNET RADYO TELEVİZYONU

İDEAL ÖĞRETİM ELEMANI VE İDEAL ÖĞRENCİ PROFİLLERİ

Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin hiç önemi yoktur. (Lewis Carroll)

İDEAL BİR İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN NİTELİKLERİ

Kişisel Gelişim Videoları (Uzman Tv Sitesinden)

Hobiler (Herşey Dersten İbaret Değil...Kendinize birer hobi edinin!...)

 

.

LİSANS

GENEL DİLBİLİM
 • Ders İçeriği: Dilbilim kavramı ve dilbilimin temel kavramları. Saussure ve yapısalcılık, Avrupa (Prag dilbilim okulu) ve Amerikan yapısalcılığı, sözcelem kuramları, göstergebilim gibi çeşitli alanların dil incelemeleriyle ilgili yaklaşımlarının tanıtılması. Dilbilim çalışmalarına yön veren önemli kişiliklerin (Martinet, Bloomfield, Harris, Hjelmslev, Chomsky vb.) çalışmalarıyla birlikte ele alınması. Betimsel boyutun yanı sıra dilin kullanımına yönelik edimbilimsel çözümlemelerin de yapılması.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)
 • Ödev:

Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır. (Ludwig Wittgenstein)

Videolar

Türk Diline Gönül Verenler

Önerilen Kaynaklar

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

 • Dersin İçeriği: Türkçenin anadili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farklarını belirginleştirme. Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretilmesinin kültür boyutuyla ilişkilendirilmesi. Diğer dünya dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi sırasındaki kuramsal tartışmalar ve bu alandaki yöntemsel yaklaşım biçimleri. Yabancı dil öğretiminde kuramsal çerçeve. Avrupa Dil Dosyasının tanıtımı. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin Türkiye’nin tanıtımına katkısı. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan çeşitli ders kitaplarının tanıtımı ve eleştirisi.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

Makaleler

Language Learning and Tecnology (sanal açık arşivli dergi)

Tezler

Faydalı Bağlantılar

Türkçenin Yapısi ve Nitelikleri

Sözlükler

Diğer Bağlantılar

Yabancılara Pratik Türkçe Öğretimi Siteleri

Önerilen Kaynaklar


TÜRK DİLBİLGİSİ I: SES BİLGİSİ

İki günü eşit olan aldanmıştır. (Hz. Muhammed)

 • Ders İçeriği: Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma alanı; Türk dilleri ailesi. Türkiye Türkçesinin sesbilgisi özellikleri; sesler (ünlü ve ünsüzler), ünlü ve ünsüzlerin özellikleri; ses uyumları (ünlü uyumu, ünsüz uyumu); ses (ünlü ve ünsüz) değişmeleri (darlaşması, yuvarlaklaşma, benzeşme, ayrışma, türeme, düşme, ötümlüleşme, ötümsüzleşme; kaynaşma, ünlü çatışması, ikileşme), kaynaştırma ünsüzleri, bağlantı ünlüsü; hece.

  Yazım bilgileri: Tarih boyunca kullanılan Türk alfabeleri; yazımın önemi ve gerekliliği; ses değişmelerinin yazıda gösterilmesi; hecelerin yazılışı, satır sonlarında sözcüklerin hecelere bölünerek yazılışı; yazım uygulamaları

 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)
 • Ödev: Türk edebiyatında 1923 sonrasında yayınlanmış roman ve hikâye kitaplarından 50 kelime, bu kelimelerin geçtiği cümle örneği ve cümlenin kullanıldığı sayfa numarasını ekte verilen örneğe uygun biçimde doldurarak (bölüm adı, öğretim türü, numara, ad ve soyadı eklenerek) maltun@sakarya.edu.tr adresine gönderiniz. Örnek ödev (Excel formatında)

Hayallerinizi yitirdiğiniz an hayatınız sona erdi demektir. (Mark Twain)

Zevke esir olan değil, hakim olan mutludur. (Aristippas)

Videolar

Önerilen Kaynaklar

Türk Diline Gönül Verenler

Faydalı Bağlantılar

TÜRK DİL BİLGİSİ II: ŞEKİL BİLGİSİ

Seni inciten kimse özür dilerse, affet. Kin tutma. (Hz.Ali)

Çoktan Seçmeli Alıştırmalar-1

TÜRK DİLBİLGİSİ IV: CÜMLE BİLGİSİ

 • Ders İçeriği: Sözdizimi, Türkiye Türkçesi söz diziminin genel özellikleri-ilkeleri; belirtme öbekleri; cümle, cümlenin öğeleri, türleri, cümle çözümü.

 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

Önerilen Kaynaklar

.

TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ

Seni inciten kimse özür dilerse, affet. Kin tutma. (Hz.Ali)

 • Ders İçeriği: Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; dilbilim; Türk dilinin gelişim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçenin ses özellikleri; yabancı sözcüklerin Türkçeleştirilmesi; yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiş ve birleşik sözcükler; sözcük öbekleri, sözcük türleri, eylem, ad, belirtgeç, önad, adıl, bağlaç, takı, ünlem. Türkçede kök sözcükler, addan ad ve eylem yapma ekleri, eylemden ad ve eylem yapma ekleri, çekim eklerinin türleri, kalıplaştırma.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)
 • Ödev: Türk edebiyatında 1923 sonrasında yayınlanmış roman ve hikâye kitaplarından 50 kelime, bu kelimelerin geçtiği cümle örneği ve cümlenin kullanıldığı sayfa numarasını ekte verilen örneğe uygun biçimde doldurarak (bölüm adı, öğretim türü, numara, ad ve soyadı eklenerek) maltun@sakarya.edu.tr adresine gönderiniz. Örnek ödev (Excel formatında)

1. Dil ve Diller

İyi dostluklar hesapsız kurulur. (Balzac)

2. Türk Dilinin Özellikleri

3. Ses Bilgisi

4. Yapım ve Çekim Ekleri

5. Sözcük Türleri

Önerilen Kaynaklar

Türk Diline Gönül Verenler

Faydalı Bağlantılar

TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ

 • Ders İçeriği: Türkçede eylem çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi; sözcük öbekleri; Türkçe'de cümle türleri; basit cümle, birleşik cümle, koşullu birleşik cümle, içiçe birleşik cümle; değişik metinler üzerinde sözcük ve cümle incelemeleri, Türkçede belirlilik, ad ve eylem cümlelerinde belirlilik; ad tamlamalarının özellikleri; metin çalışmaları (metnin seçimi, metnin yaş grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısının incelenmesi).

 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

Önerilen Kaynaklar

.

OSMANLI TÜRKÇESİ I

Yarın bambaşka bir insan olacağım, diyorsun. Neden bugünden başlamıyorsun? (Epiktetos)

 • Ders İçeriği: Arap harfli Türk abecesi, bitişik ve ayrı harfler, yazma çalışmaları.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

Mutluluk maddi sevinçlerden ibaret olsaydı, çayıra koşan öküzleri mutlu saymak gerekirdi. (Heraklites)

İnternet Ortamında Osmanlı Türkçesi Klavyeleri

Osmanlı Türkçesi Dersleri / Ottoman Turkish Courses (yeni)

Önerilen Kaynaklar

Faydalı bağlantılar

 

OSMANLI TÜRKÇESİ II

 • Ders İçeriği: Osmanlı Türkçesinin dil ve yazım özellikleri, Arapça ve Farsça sözcükler, tamlama çeşitleri.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz. (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

İnternet Ortamında Osmanlı Türkçesi Klavyeleri

Osmanlı Türkçesi Dersleri / Ottoman Turkish Courses (yeni)

Osmanlı Türkçesi Metinleri (Matbu)

Önerilen Kaynaklar

Faydalı bağlantılar

SEÇMELİ I: ORTA TÜRKÇE METİN İNCELEMELERİ

Uzun yaşamak için değil, doğru yaşamak için çaiışıp çabalamalıyız. (Seneca)

Ders İçeriği: Orta Türkçe döneminin lehçeleri (Karahanlı Türkçesi, Harzem Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Tükçesi, vb.) ve temel dil özellikleri; Divanu Lugati’it Türk, Kutadgu Bilig gibi temel eserlerin değerlendirilmesi; Dede Korkut Hikayeleri; Alişir Nevai’nin eserleri; Yunus Emre’nin şiirleri gibi önemli ürünlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir. Ben milletimin ve büyük atalarımın en kıymetli mirasından olan istiklâl aşkı ile doğmuş bir adamım. (Mustafa Kemal Atatürk)

Karahanlı Devri

Divanü Lugat'it-Türk (Kaşgarlı Mahmud)

Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacib)

Atabetü'l-Hakayık (Edib Ahmed Yüknekî)

Divân-ı Hikmet (Ahmed Yesevî)

Önerilen Kaynaklar

TÜRK HALK EDEBİYATI I

 • Ders İçeriği: Halk Edebiyatı kavramının saptanmasına yönelik çalışmalar. İslamiyet öncesi ve sonrası eski Türk destanları, masalları, efsaneleri, halk hikayeleri ve şiirleri. Halk edebiyatının kollarını tanıma. Metinler üzerinde çözümleme çalışmaları. Bu metinlerin ilköğretim için uygun olanlarını seçme çalışmaları.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz. (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

Açık Öğretim Fakültesi İlköğretim Lisans Tamamlama Programları-Türk Halk Edebiyatı Kitabı

Türk Öyküler Sandığı (Anadolu'da Derlenen Öykülerin Sesli Kayıtları)

Milli Eğitim Bakanlığı İnternet Radyo Televizyonu

Videolar

Edebiyat Bilgisi

Makaleler

Önerilen Kaynaklar

 

ESKİ TÜRK EDEBİYATI I

 • Ders İçeriği: 15.-16. yy. Türk Edebiyatından seçme metinler üzerinde inceleme çalışmaları. Dönemin dil anlayışı, toplumsal durumu ve dünya görüşünü ortaya koyacak çalışmalar. Divan edebiyatının temel özellikleri, belli başlı türleri ve önemli temsilcileri. (Eski edebiyata klâsik edebiyat veya divan edebiyatı da denir.)
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz. (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

"Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen" (Şeyh Gâlib)

Edebi Bilgiler

13. Yüzyıl Türk Şair ve Nasirleri

Anadolu sahası: Mevlânâ, Sultan Veled, Hoca Dehhânî, Yunus Emre, Hacı Bektaş Velî

14. Yüzyıl Türk Şair ve Nasirleri

Anadolu sahası: Şeyyâd Hamza, Ahmed Fakih, Gülşehrî, Âşık Paşa, Ahmedî, Kadı Burhaneddin, Hoca Mes’ûd, Şeyhoğlu, Eflâkî; Azerî sahası: Hasanoğlu, Ahmed bin Veys, Nesîmî; Harezm sahası: Rabgûzî, Kerderli Mahmûd, İslâm, Kutb, Harezmî; Memlûk sahası: Seyf-i Serâyî, Ebû Hayyân, Hüsam Kâtib

15. Yüzyıl Türk Şair ve Nasirleri

Anadolu sahası: Adlî (II.Bayezıd), Âhî, Ahmet Paşa, Âşıkpaşazade, Avnî (Fatih Sultan Mehmed), Eşrefoğlu Rumî, Hamdullah Hamdi, İznikli Hümâmî, Mercimek Ahmed, Mesihî, Mihrî, Muradî (II.Murad ), Necati, Nizâmî, Sinan Paşa, Sultan Cem, Süleyman Çelebi, Şeyh Elvân-ı Şirâzî, Şeyhi, Tacizâde Cafer Çelebi, Yazıcıoğlu Ahmed, Yazıcıoğlu Muhammed, Zeyneb Hatun; Çağatay sahası: Ali Şîr Nevâî

Mesneviler:

Anadolu sahası: Ahmedî (Cemşîd ü Hurşîd, 1403-Mevlid, 1407-8), Ahmed-i Dâî (Çeng-nâme, 1405), Yazıcı Selahaddin (Şemsiyye, 1409), Refiî (Beşâret-nâme, 1408), Süleyman Çelebi (Vesiletü'n-Necât, 1409-10), Hatiboğlu (Bahrü'l-Hakâyık, 1409-10-Letâif-nâme, 1414-Ferah-nâme, 1425-6), Abdülvâsi Çelebi (Halil-nâme, 1414), Şeyhî (Har-nâme, 1415-Hüsrev ü Şîrîn, 1421-1438 arası), Devletoğlu Yusuf (Kitâbü'l-Beyân, 1424), Şeyl Elvân-ı Şirâzî (Gülşen-i Râz, 1425-6), Bedr-i Dilşâd (Murâd-nâme, 1427), Mûsâ Abdî (Camasb-nâme, 1429-30), Abdülmecid bin Ferişte (Işk-nâme, 1429-30), Hassân (Mihr ü Müşterî, 1431), Muînî (Mesnevi-i Murâdî, 1435-6),

16. Yüzyıl Türk Şair ve Nâsirleri

Anadolu sahası: Ahdî, Ahmet Sarban, Âşık Çelebi, Bâki, Edirneli Nazmî, Emrî, Fakîrî, Fazlî, Figânî, Fuzûlî, Gelibolulu Mustafa Âlî, Güvâhî, Hakanî, Hamdi-i Lârendî, Hatayî (Şah İsmail), Hayâlî, Hayretî, Hoca Saadeddîn, İshak Çelebi, Kemâlpaşazâde, Kınalızâde Âlî, Kınalızâde Hasan Çelebi, Lam’î, Lamî Çelebi, Latîfî, Lütfi Paşa, Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman), Murâdî, Mustafa Selanikî, Nevaî, Rahmî, Ruhî Bağdadî, Sehî, Seydi Reis, Taşlıcalı Yahyâ, Tatavlalı Mahremî, Ümmi Sinan, Yahyâ, Zâtî

Latin Harflerine Çevrilmiş Divan ve Mesneviler (Kültür Bakanlığı e-kitap sitesinden)

Divanlar

Mesneviler

Videolar

Faydalı Bağlantılar

Önerilen Kaynaklar

ESKİ TÜRK EDEBİYATI II

 • Ders İçeriği: 17.-18. yüzyıl Türk Edebiyatından seçme metinler üzerinde inceleme çalışmaları. Aruz ölçüsünün temel mantığı. Aruz öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Aruz ölçüsünün melodisini öğretmeye yönelik çözümleme çalışmaları. aruz ölçüsünün Türkçe ve edebiyat öğretiminde kullanmaya yönelik modern çalışma biçimleri ve yöntemleri geliştirme.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz. (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

"Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen" (Şeyh Gâlib)

17. Yüzyıl Türk Şair ve Nâsirleri

Anadolu sahası: Azmizâde Haletî, Bosnalı Sâbit, Cevrî, Evliyâ Çelebi, Fâizî, Fehîm-i Kadîm, Ganîzâde Nâdirî, İsmetî, Nâbî, Nâ'ilî-i Kadîm, , Nedîm, Nef'î, Neşâtî, Nergisî, Nev'îzâde Atâyî, Niyâzî Mısrî, Sabrî, Simkeşzâde Feyzî, Şehrî, Şeyhülislâm Bahâyî, Şeyhülislâm Yahyâ, Vecdî, Veysî; Azerî sahası: Sâib; Çağatay sahası: Ebu'l-gazi Bahadır Han

18. Yüzyıl Türk Şair ve Nâsirleri

Arpaemînizâde Sâmi, Âtıf, Çelebizâde Âsım, Dürrî, Enderunlu Fâzıl, Enîs Dede, Esrâr Dede, Fennî, Feyzî, Fıtnat Hanım, Hâtem, Haşmet, Hâzık, Hevâyî, Hoca Neş'et, İlhâmî, İsmâli Beliğ, İzzet Ali Paşa, Kâmî, Kırımlı Rahmî, Koca Râgıp Paşa, Mehmed Emîn Belîğ, Münîf, Nahîfî, Nâşid, Nedîm, Nevres-i Kadîm, Neylî, Osmânzâde Tâ'ib, Râtib Ahmed Paşa, Sâkıb Dede, Sâlim, Seyyid Vehbî, Sürûrî, Sünbülzâde Vehbî, Şeyh Gâlip, Şeyhülislâm Es'âd, Şeyhülislâm, İshak, Vâhîd Mahtumî, Vak'anüvis Pertev, Vâhid, Yahyâ Nazîm

19. Yüzyıl Türk Şair ve Nâsirleri

Abdî, Âgâh Paşa, Âkif Paşa, Âdile Sultan, Aynî, Dâniş, Deli Hikmet, Enderunlu Vâsıf, Eşref Paşa, Fehîm, Hâlet Bey, Hersekli Ârif Hikmet, Kâzım Paşa, Keçecizâde İzzet Molla, Lebîb Efendi, Leskofçalı Gâlib, Leylâ Hanım, Nâilî-i Cedîd, Osman Şems, Osman Nevres, Pertev Paşa, Refî-i Kâlâyî, Şeref Hanım, Üsküdarlı Hakkı, Yenişehirli Avnî

 

Faydalı Bağlantılar

 

Önerilen Kaynaklar

 

TİYATRO VE CANLANDIRMA

Dünya bir sahnedir. (William Shakespeare)

 • Ders İçeriği: Tiyatronun temel kavramları, canlandırma ve dramatizasyonun önemi, tiyatronun temel unsurları, tiyatroda kullanılan dil ve anlatım yolları, seslendirme, dil ve vücut ilişkisi, sahneleme, metin seçimi ve incelemesi, metin okuma, ve türlere göre metin okumada canlandırma yöntemleri.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)
 • Ödev:
 • Bireysel ödev: Yakınınızdaki bir insanı dönem içinde gözlemleyerek onun karakteristik özelliklerini çıkarınız. Bu özellikleri iç ve dış portre olarak yazıya aktarınız. Karakteri10 dakikalık süre içinde canlandırınız.
 • Portre Örnekleri: Turgenyev'in Arefe romanından
 • Grup Ödevi: Bilinen bir tiyatro oyunundan bir sahneyi grup olarak temsil ediniz.

Önerilen Kaynaklar

Ne denli az şeyiniz kalırsa, kaygılanacak o kadar az şeyiniz olur. (Budha)

Faydalı Bağlantılar

DİL VE KÜLTÜR

Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. (Mustafa Kemal Atatürk)

 • Kültür kavramı, kültürün kaynakları, kültür öğeleri, uygarlık kavramı, kültürün ulusal benlik, ulusal kişilik, kültürel kimlik ve kültürel kişilik oluşturmadaki rolü, Türkçe öğretiminde kültür aktarımı, kültür aktarımının yasal dayanakları, kültürel kimliğin geliştirilmesi, bir kültür unsuru olarak dil, dil ve kültür ilişkisi, dilin kültür taşıyıcı özelliği, dilin kültürü koruması ve geliştirmesi, yazınsal metinler yoluyla ulusal ve evrensel değerlerin aktarılması, Türk kültürünü aktaracak metinler ve bunların eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi, Türk tarihi, Türk kültürü ve Türkçe ilişkisi, dil sosyolojisi bakımından dil, kültür ve medeniyet bağlantısı, medeniyet-kültür ilişkisi ve iki kavramın farklı yönleri.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

Önerilen Kaynaklar

SANAT VE ESTETİK

Doğrular ve yanlışlar yoktur, sadece yorumlar vardir. (Nietzche)

 • Ders İçeriği: Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık  eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin önemi.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

Önerilen Kaynaklar

Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı insansa başkalarının aklını da kullanır. (Geoge Bernard Shaw)

Faydalı Bağlantılar

Müzeler

Müzik

Türk Besteci ve Yorumcuları

Edebiyat

Türk Şair ve Yazarları

YAZI YAZMA TEKNİKLERİ

 • Ders İçeriği: Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri ve yazılış yönleri, bitişik eğik yazı küçük harfleri ve yazılış yönleri, rakam ve işaretlerin yazılışı, büyük ve küçük temel harflerle bitişik, dik ve eğik el yazısı, dik ve eğik el yazısıyla metinler oluşturma, çeşitli dekoratif, antik vb. yazılar, uygulama çalışmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Yarı yıl içi değerlendirme; 1 yarı yıl içi sınavı (%50) 2 kısa sınav (%15'er) 1 ödev (%20). Yarı yıl içi notları toplamının % 50'si ile final notunun % 50'sinden ortaya çıkacak not bir öğrencinin ham notunu oluşturur. Bu not, sınıftaki diğer öğrencilerin alacakları notlara dahil edilecektir. Bilgisayar ortamında sınıfın ağırlıklı not ortalamasına göre her öğrencinin notu harf sisteminde karşılığını bulacaktır. Ham notu 40 ve altında olanlar, final sınavı öncesi dersten devamsızlığı ilan edilenler o dersten doğrudan kalmış sayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdaki yönetmeliği okuyunuz (Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bitişik Eğik Yazı Örnekleri (Jpeg Formatında)

Video (yeni)

Helvetica (Bir Font'un Belgeseli) (Gary Hustwit)

Önerilen Kaynaklar

Faydalı Bağlantılar

 

OKUL DENEYİMİ

Kendini bilmek ruhunu bilmektir. (Platon)

Onerilen Kaynaklar

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Ruffini)

Kanun ve Yönetmelikler

İster devlet, isterse özel eğitim kurumlarında görev alsın, her öğretmenin bilmekle yükümlü olduğu kanun ve yönetmelikler vardır. Eğitim süreçlerindeki bütün işlemler, uygulamalar bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleşir. Bu bakımdan öğretmen adayları aşağıdaki kanun ve yönetmelikleri dikkatle okumalıdır.

Sevgide güneş gibi ol / Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol / Hataları örtmede gece gibi ol / Tevazuda toprak gibi ol / Öfkede ölü gibi ol / Her ne olursan ol / Ya olduğun gibi görün / Ya göründügün gibi ol (Mevlânâ)

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II

Kendini bilmek ruhunu bilmektir. (Platon)

Onerilen Kaynaklar

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Ruffini)

Kanun ve Yönetmelikler

İster devlet, isterse özel eğitim kurumlarında görev alsın, her öğretmenin bilmekle yükümlü olduğu kanun ve yönetmelikler vardır. Eğitim süreçlerindeki bütün işlemler, uygulamalar bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleşir. Bu bakımdan öğretmen adayları aşağıdaki kanun ve yönetmelikleri dikkatle okumalıdır.

Sevgide güneş gibi ol / Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol / Hataları örtmede gece gibi ol / Tevazuda toprak gibi ol / Öfkede ölü gibi ol / Her ne olursan ol / Ya olduğun gibi görün / Ya göründügün gibi ol (Mevlânâ)

Okul Uygulamaları Belgeleri (yeni) (Şubat 2015)

 

 

 

YÜKSEK LİSANS

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlgili Sayfaları

Makale ve Tez Yazım Kuralları

DİL BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Bizi çalışmak kurtarır. (Anton Çehov)

 • Ders İçeriği: Dil biliminin tanımı, kapsamı, dilin genel özellikleri, dil bilim yaklaşımları, söz dizimi, ses bilgisi, ses bilimi, biçim bilimi, anlam bilimi gibi dil biliminin alt kollarının tarihsel süreçteki gelişimi, dil öğretimi ve dil bilim ilişkisi

Önerilen Kaynaklar

 

KOMPOZİSYON ÖĞRETİMİ

Bizi çalışmak kurtarır. (Anton Çehov)

Dersin İçeriği: Yazma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Yazmanın toplumsal boyutu üzerinde durma. Toplumsal olarak yazma becerisinde ne durumda olduğumuzu belirleme. Yazmanın önemi üzerinde durma. Yazma becerilerinde yaptığımız yanlışlıklar üzerinde durma. Yazılı metin türleri konusunda öğrencileri bilinçlendirme. Yazılı örnek metin türlerini inceleme. Yazma çalışmaları yapma. Yazma çalışmalarını birbirleri arasında karşılaştırarak farkları anlayabilme. Öğretmen adaylarının yazdıkları metinlerdeki yanlışları belirleme. Öğrencilerin yazdıkları metinlerdeki yanlışları sınıf ortamında tartışma.

Önerilen Kaynaklar

 • ASLAN, Selahattin (2006), Uygulamalı Kompozisyon Öğretimi, Nobel Yayınları

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Sakarya Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EBS)

 • Dersin İçeriği: Türkçenin anadili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farklarını belirginleştirme. Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretilmesinin kültür boyutuyla ilişkilendirilmesi. Diğer dünya dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi sırasındaki kuramsal tartışmalar ve bu alandaki yöntemsel yaklaşım biçimleri. Yabancı dil öğretiminde kuramsal çerçeve. Avrupa Dil Dosyasının tanıtımı. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin Türkiye’nin tanıtımına katkısı. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan çeşitli ders kitaplarının tanıtımı ve eleştirisi.

Makaleler

Language Learning and Tecnology (sanal açık arşivli dergi)

Tezler

Faydalı Bağlantılar

Türkçenin Yapısi ve Nitelikleri

Sözlükler

Diğer Bağlantılar

Yabancılara Pratik Türkçe Öğretimi Siteleri

Önerilen Kaynaklar

 

TÜRK DİLİ İÇİN ETİMOLOJİ (KÖKEN BİLGİSİ)

Sakarya Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EBS)

Dersin İçeriği: Etimoloji nedir, tanımı ve kapsamı, etimoloji çalışmalarının tarihi, dilin temel sözvarlığı ve diller arasındaki ilişkilerin bir dilin söz varlığına etkisi, etimolojinin dil arkeolojisi olarak tanımlanması ile dilin ve kültürün çözümlenmesi için gerekliliği, Türk dilinin etimolojisi için yapılan ilk çalışmalar ve özellikleri: Vambery ve diğerleri, Rasanen, Clauson’un etimolojik sözlüklerinin incelenmesi , Hasan Eren, Tietze ve Tuncer Gülensoy’un sözlüklerinin incelenmesi , etimoloji ile ilgili yayımlanmış tekyazı mahiyetindeki çalışmaları, tarih boyunca yapılan etimoloji çalışmalarındaki sorunlar, değerlendirmeler , uydurma etimoloji ve halk etimolojisi , etimolojik çalışmalarda kullanılması gereken kaynaklar: Tarihi sözlükler , ağız sözlükleri ve ağız çalışmalarının etimoloji çalışmalarındaki önemi , ses bilgisi ve şekil bilgisi kurallarının etimolojide nasıl kullanılacağının öğrenilmesi, folklor, etnoloji ve sanat bilgisinin etimoloji çalışmalarına katkısı.İdeal bir etimoloji nasıl olmalı.

İnternet Ortamında Etimoloji (Köken Bilimi) Araştırmaları Kaynakları

Önerilen Kaynaklar

 

 

Free Web Site Counters
Free Web Site Counters

Bu sayfa Dr.Mustafa Altun tarafından hazırlanmıştır. © 2004-2012
Kaynak göstermek koşuluyla sayfamızdan alıntı yapabilirsiniz. Tarafımızdan alıntı yapılan eserlerin telif hakları, eser sahipleri ve yayınevlerine aittir.